تهیه نمونه از مواد اولیه و سموم تولیدی جهت ارسال به آزمایشگاههای سایر دستگاههای نظارتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک در 8 ماهه اول سالجاری نسبت به تهیه تعداد 19 نمونه از مواد اولیه و سموم تولیدی مجتمع جهت ارسال به سازمان حفظ نباتات ، گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی اقدام نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید