موجودی برداری از کودهای اوره و بازدید از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از آغاز موجودی برداری کود اوره از انبارهای کارگزاران این استان خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

با عنایت به افزایش قیمت کود اوره، امور بازرگانی کود استان بر اساس سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی، موجودی کود اوره انبار های کارگزاران را ثبت و پس از تنظیم صورتجلسه  کارگزاران میتوانند با قیمت جدید ابلاغی نسبت به توزیع کود اوره به کشاورزان و بهره برداران اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید