بازدید دوره ای بازرسی و نظارت بر عملکرد کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: امروز جهت بازدید دوره ای بازرسی و نظارت بر عملکرد کارگزاری ها ، آقایان مهندس ناصر بهداد معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه مسئول واحد زراعت و مسئول واحد حراست جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند از یکی از کارگزاری های واقع در شهر بیرجند بازدید نمودند و پس از راهنمایی های لازم به کارگزار ، فرم های مربوطه را تکمیل نمودند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید