کاشت مزرعه منتخب طرح الگویی پایلوت تغذیه استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

  کاشت مزرعه  منتخب طرح الگویی پایلوت تغذیه گیاهی استان  قزوین انجام گردید. خانم مهندس میرحسینی  رئیس اداره بذر  دفتر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال به همراه کارشناس بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه قزوین و نماینده شرکت تولید کننده کود بر عملیات کاشت نظارت داشتند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید