توزیع بیش از 28000تن کود اوره در هفت ماهه ابتدای سال1398 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود از ابتدای سال جاری تا کنون با هماهنگی های به عمل آمده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان موفق به تهیه و تامین بیش از 30000 تن کود شیمیایی ازته اوره برای مصرف بهره برداران بخش کشاورزی گردیده است که از این مقدار 28000 تن تا کنون در استان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید