مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در افتتاحیه گردهمائی آموزشی رابطین روابط عمومی در مدیریتهای استانی و ستادی شرکت:

امروز اطلاع رسانی فعالیتها برای شرکت مهم و ارزشمند است.

امر اطلاع رسانی، تولید خبر و گزارش از اقدامات اجرایی به اندازه همان اقدامات ارزشمند است. 

ایشان ضمن برشمردن مثالهای مختلف از فعالیتهای اجرائی مدیریتهای ستادی و استانی، اظهار داشت: این هنر شما مسئولین روابط عمومی است که از تحولات و اقدامات اجرائی مجموعه مدیریت خود بنحوی تولید خبر و گزارش کنید که تازه و بروز، صحیح، با ارائه جذاب،  متناسب با سیاستها و خط مشی های وزارت متبوع و شرکت، مشمول تمام فعالیتها و با توجه به ملاحظات و نگرانیهای جامعه عمومی باشد. 
این نشست با ارائه برنامه آموزشی یک روزه توسط استاد مدعو از مرکز مطالعات و بررسی رسانه ها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تا عصر امروز ادامه یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید