جایگزینی 3 مورد وثیقه ملکی با ضمانت نامه بانکی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از جایگزینی 3 مورد وثیقه ملکی با ضمانت نامه بانکی به عنوان اخذ ضمانت نامه معتبر از کارگزاران توزیع فعال تحت پوشش در هنگام قرارداد فعالیت یکساله خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: این امر با توجه به اعتبار بالای ضمانت نامه های بانکی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید