توریع 2000 تن کود اوره در مهرماه سال جاری در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

در مهر ماه سال جاری میزان 2000 تن کود شیمیایی اوره از طریق مبادی و انبارهای سازمانی استان اصفهان جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید