حضور کارشناسان مالی ستادی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حضور دو نفر از کارشناسان امور مالی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: بررسی اسناد مالی صادره در سال جاری و بازبینی فرآیندهای صورت گرفته در زمینه های مختلف مالی ازجمله مهم ترین فعالیت های صورت گرفته توسط این کارشناسان در مدت حضورشان در استان مازندران بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید