نمونه برداری کود سولفات پتاسیم در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری کود سولفات پتاسیم در انبارهای استان گیلان خبر داد.

صالح محمدی با اعلام این خبر گفت: نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم فله ارسالی از بندر به میزان 1000تن به این استان اختصاص یافت توسط تیم نمونه برداری( رئیس و کارشناسان بازرگانی) انجام و نمونه هاجهت بررسی و آزمایشات لازم به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید