عملکرد باشگاه کشاورزان استان خراسان شمالی در مهر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از مراجعه حضوری 32 نفر کشاورز و بهره بردار به باشگاه کشاورزان استان و 17 مورد توصیه فنی ارائه شده به اعضای باشگاه کشاورزان در مهر ماه سال جاری خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید