رتبه پنجم استان گیلان در تولید مرکبات کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از رتبه پنجم استان در تولیدمرکبات کشورخبر داد. محمدی به نقل از سازمان جهاد کشاورزی گفت:

گیلان بیش از۱۱هزار هکتار باغ مرکبات دارد که درحال حاضر۲۶هزار بهره بردار گیلانی ۴درصد مرکبات کشور را تولید می کنند.مرکبات استان شامل پرتقال رقم های محلی، خونی و تامسون، نارنگی و گریپ فروت، دارابی، بالنگ و نارنج است.بخش عمده مرکبات استان در شهرستان های رودسر، املش و لنگرود تولید می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید