شروع فروش کود اوره با قیمت سابق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از شروع فروش کود اوره با قیمت سابق از انبار کارگزاران شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید