طرح پایلوت تغذیه گیاهی

اعلام نتیجه آزمایش نمونه خاک استان زنجان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نتیجه کنترل کیفی نمونه خاک و آب مزرعه منتخب مربوط به طرح پایلوت تغذیه گیاهی واقع در استان زنجان امروز 28 مهر ماه 98 به استان مربوطه و مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد اعلام شد.

شایان ذکر است نمونه های خاک و آب مزارع منتخب این طرح واقع در استان های قزوین و آذربایجان شرقی به ترتیب در تاریخ های 24 و 1398/07/28 دریافت و تحویل آزمایشگاه خاک این مرکز شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید