روابط عمومي واموربين الملل گزارش مي دهد

برگزاری کارگاه آموزشی 5S (نظام آراستگی و انضباط سازمانی) ویژه مسئولین دفاتر شرکت

برگزاری کارگاه آموزشی ويژه مسئولین دفاترمديران ستادي و استاني شرکت باعنوان آشنايي با 5S   ( نظام آراستگی و انضباط سازمانی )

استاد آموزش؛ آقاي دكتر مهرآرا 

دوره آموزشی بکروزه "اصول و فنون نظام آراستگی 5s"  در تاریخ 96/10/11 در محل سالن جلسات ستاد برای کلیه مسئولین دفاتر ستادی و شعب با تدریس جناب آقای دکتر مهرآرا عضو هیأت علمی دانشگاه  با هدف اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، افزایش سرعت و بهره وری در جهت بستر سازی ،زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه موجبات صرفه جویی و ایمنی محیط را فراهم آورند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید