کودهای کشاورزی از ارکان افزایش تولید در بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کودهای کشاورزی به عنوان ارکان افزایش تولید در بخش کشاورزی یاد کرد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی با بر طرف نمودن نیازهای غذایی محصولات زراعی و باغی دارای نقش غیرقابل انکار در افزایش تولیدات بخش کشاورزی می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید