آغاز برداشت طالبی درشهرستان بستک – استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

برداشت طالبی در سطح 220هکتار از اراضی این شهرستان آغاز گردید . که پیش بینی می شود5500 تن طالبی برداشت گردد.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، اعلام نمود ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین انواع نهاده های کشاورزی نقش مهمی در تولید این محصول داشته و دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید