مناقصه خرید کود سوپر فسفات تریپل گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

درجهت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، مناقصه خرید مقدار 50000 تن کود سوپرفسفات تریپل گرانوله از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 14 آبان ماه سال جاری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید