اتمام کیسه گیری کود سوپر فسفات تریپل در انبار آستانه اشرفیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از اتمام کیسه گیری کود سوپر فسفات تریپل در انبار مرکزی رشت خبر داد.

محمدی با بیان اینکه کشت پائیزه در استان گیلان آغاز شده و نیاز به کودهای پایه و ضرورت تامین و توزیع به موقع آن در دستور کار این مدیریت قرار دارد.لذاکیسه گیری و پارت چینی و توزیع کود فسفاته براساس برنامه انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید