آزمایشگاه کنترل کیفی کود

اعلام نتایج 68 نمونه انواع کود به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نتایج آنالیز کنترل کیفی 68 نمونه انواع کود مربوط به نمونه های ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به این مرکز طی هفته اخیر به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی ستاد اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید