حضور مدیر مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در موسسه تحقیقات خاک و آب

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

در تاریخ 1398/07/17 آقای مهندس سید مسعود قائمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با حضور در موسسه تحقیقات خاک و آب با آقای دکتر اسدی رحمانی ریاست موسسه دیدار و در خصوص مسائل مشترک تبادل نظر و گفتگو کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید