تامین کود شیمیایی کشت پنبه

تامین به موقع نهاده های کشاورزی از قبیل بذر و کودشیمیایی از جمله دلایل استقبال کشاورزان گلستانی برای پنبه است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

موس خانی ،رییس اداره پنبه و دانه های روغنی جهادکشاورزی گلستان  با بیان  مطلب گفت که در سال زراعی جاری کشاورزان این استان از کشت پنبه استقبال کردند به طوری که سطح زیر کشت این محصول امسال نسبت به سال زراعی قبل ۵۰ درصد افزایش یافت.علی موسی خانی اظهار داشت: افزایش بهای وش پنبه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، تخریب زراعت های دیگر ناشی از سیل اخیر که منجر به روی آوردن کشاورزان به کشت جایگزین پنبه، تامین به موقع نهاده های کشاورزی از قبیل بذر و کودشیمیایی از جمله دلایل استقبال کشاورزان برای کشت این محصول است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید