جلسه ویدئو کنفرانس پیشرفت فیزیکی کشت کلزا در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

جلسه ویدئو کنفرانس پیشرفت فیزیکی کشت کلزا استان خراسان شمالی روز شنبه 13 مهر ماه در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور دکتر یوسفی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مهندس کاظمیان مدیر امور زراعت استان، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید