435 هکتار قرارداد کشت کلزا در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری به عنوان شهرستان مرکز مازندران از انعقاد قرارداد کشت دانه روغنی کلزا در 435 هکتار با کشاورزان کلزا کار این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای توسعه کشت کلزا در مرکز مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید