برگزاری همایش علمی و تخصصی تغذیه گیاهی و حاصل خیزی خاک در گلستان

.

 

برگزاری همایش علمی و تخصصی تغذیه گیاهی و حاصل خیزی خاک با حضور پروفسور ملکوتی در گلستان

همایش علمی و تخصصی تغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک،  با حضور 160 نفر از حاضرین  و با حضور گرم و صمیمی پروفسور ملکوتی از بزرگان و مفاخر علوم خاکشناسی کشور، مهندس اسفند یاری پور مشاور محترم وزیر و مجری طرح محوری گندم کشور، مهندس ملازاده مشاور محترم  معاون وزیر در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی و عضو هیئت مدیره و معاون  فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و جمعی از مدیران، اساتید، کارشناسان، کارگزاران و  کشاورزان شهرستانهای استان گلستان  برگزار شد  .

در حاشیه این همایش جناب آقای مهندس اسفندیاری پور و جناب آقای مهندس ملازاده ، سخنانی  ایراد نمودند. وبخشی ازموضوعات مطرح شده توسط آقای مهندس ملازاده به شرح ذیل می باشد:

 ماباید راهکاری پیدا کنیم که درآمد کشاورزان را افزایش دهیم و افزایش درآمد کشاورزان  بدون افزایش عملکرد و کیفیت محصول ، محقق نخواهد شد  عضو  محترم  هیئت مدیره  شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی کشور اضافه کردبنابراین راهکار  اصلی  افزایش عملکرد، به زراعی و به نژادی است و یکی از عوامل اثرگذاری در روش به زراعی ، تجزیه کودی است. مشاور محترم معاون وزیر در طرح ساماندهی کود و  بهبود تغذیه گیاه تصریح کرد: سطح زیر کشت محصولات  کشاورزی در ایران15-14 میلیون هکتار است که  یک درصد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در جهان است. و مقایسه  ای از مصرف کود های ازته، فسفاته، پتاسه در ایران  و جهان را طی سال های95-92 داشتند: که مصرف کود های ازته در کشور، حدود 50 درصد  رنج  جهانی بوده ولی در کشورهای توسعه یافته بیش از رنج جهانی است و در کود های فسفاته حدودیک چهارم رنج  مصرف جهانی است و کود های پتاسه نیز از میانگن مصرف جهانی کمتر است. معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور تاکید کرد: مصرف کود های آلی ،زیستی و شیمیایی  بصورت  تلفیقی می تواند معجزه نماید بنابراین پاشنه آشیل کشاورزی، تجزیه کود ی است و در ادامه افزود: پایش توان علمی ما پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست و ما نسخه قابل قبول و علمی برای کشاورزان نداریم و تشکر قدر دانی نمودند از سازمان جهاد کشاورزی استانهای کشور که همکاری مطلوبی با بخش های خصوصی دارند تا فضای رقابتی برای شرکت های تولیدی ایجاد کنند تا آنها بتواند در یک فضای سالم، محصولات خود را به جامعه مخاطب معرفی کنند وی در خاتمه افزود: هیچ کودی در کشور بدون ثبت کودی توزیع  نمی شود و تاکید داشتند که هر کودی که در ا ستانهای کشور توزیع  می شود باید پایش گردد  واین پایش باید بصورت مستمر ادامه داشته باشد.

 در ادامه همایش نیز پس ازارائه مطالب علمی و تخصصی پروفسور ملکوتی، جلسه پرسش و پاسخ  در قالب طرح مباحث کوتاه با حاضرین در جلسه، صورت گرفت.لازم به ذکر است پروفسور ملکوتی از برگزاری این همایش قدردانی نموده و این همایش را به عنوان یکی از پرشورترین همایش هایی که تاکنون در بین استانها صورت گرفته، معرفی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید