فارس دارای رتبه اول تولید لیمو ترش در کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گفت :

 اسـتان فارس بـاسطح زیر کشت بالغ بـر 13 هزار هکتـار و تولید  بیـش از   340 هزارتـن لیمو ترش رتبـه اول کشـور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است  که افزون بر 80 درصد لیمو ترش تولیدی استان فارس به سایر نقاط مختلف کشور و نیز به کشور های حوزه خلیج فارس صادر می شود .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید