افزایش در آمد کشاورزان با کاشت کلزا در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از افزایش درآمد کشاورزان به کاشت دانه روغنی کلزا به عنوان کشت دوم در استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای محصول دانه روغنی کلزا توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید