تخصیص 50 درصد از سهمیه کودهای شیمیایی پتاسه تا پایان شهریور ماه استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود این استان با هماهنگی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی توانسته است میزان 50در صد از سهمیه اختصاص یافته بابت سهمیه پتاسه سال 98 را تا پایان شهریور ماه جذب نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید