نمونه برداری از خاک و آب مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی در استان قزوین

از مزرعه 11 هکتاری منتخب جهت پایلوت تغذیه گیاهی در استان قزوین نمونه برداری شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

روز شنبه 30 شهریور ماه سالجاری با حضور سرکار خانم سهیلی و آقای مهندس بهرامی از همکاران مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی و خانم محرم زاده کارشناس مسئول بذر دفتر مرکزیو آقای مهندس نجاتی کارشناس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از مزرعه منتخب پایلوت تغذیه گیاهی که واقع در اراضی کشت و صنعت شریف آباد در شهرستان البرز می باشد بازدید بعمل آمد. در این بازدید ضمن بررسی موقعیت مزرعه و تهیه گزارش از کشت های قبلی و میزان مصرف کود در مزرعه فوق با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی مدیر عامل کشت و صنعت شریف آباد آقای مهندس شیرزاد، از خاک و آب مزرعه فوق نیز نمونه برداری صورت گرفت. نمونه های برداشت شده جهت انجام آزمایش و ارائه آنالیز به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید