بازدید از کارگزاری شهرستان پاکدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

از کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی فعال در شهرستان پاکدشت روز یکشنبه 31شهریورماه  بازدید به عمل آمد . کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران به همراه مدیر و معاون جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت در بازدید از انبار و دفتر کارگزاری سید مجتبی حسینی نصر موضوعات مربوط به وضعیت موجودی، نظارت و پایش کودهای کشاورزی، تهیه و ارسال به موقع گزارشات مربوطه را مورد بررسی قرار دادند؛ و مدیریت شهرستان از وضعیت کودی اعلام رضایت نمود و خواستار همکاری بیشتر در جهت جذب سهمیه کودی شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید