تامین کود

تاکنون46 درصد از سهمیه تخصصی کود اوره استان تامین شده است

به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

حمید هزار  جریبی ، مدیر شرکت    ازجذب سهميه هاي تخصيصي و نحوه عملكرد كارگزاران به خريد و حمل به موقع ميزان كودهاي شيميايي اوره  خبر داد وی  با بیان  این مطلب گفت: سهميه کود بهاره وتابستانه  این استان با فعاليت موثر که  با همكاري مثبت کارگزاران ،  کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستاي تامين به موقع كود در شهرستان  های استان تحقق یافت وي ادامه داد: تامين نهاده هاي کشاورزی از قبیل کود شیمیایی از وظايف اصلي این شرکت بوده كه با برنامه ريزي هاي انجام شده مشكل خاصي تاکنون در  شش ماهه  سال جاری  وجود نداشته است در ادامه تصریح کرد: از میزان140 هزار تن سهمیه کود استان،83 درصد مربوط به سهمیه تخصصیص این شرکت و 17درصد مربوط به تعاونی ها است که تاکنون46 درصداز سهمیه ابلاغی  تعیین شده مربوط به این شرکت  تامین شده است.   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید