خرید کود اوره توسط مدیریت بازرگانی داخلی

به کزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

با تلاش بی وقفه همکاران مدیریت بازرگانی داخلی مقدار 35 هزار تن کود اوره ،مانده سهمیه تیرماه تخصیصی شرکتهای پتروشیمی کرمانشاه – خراسان – شیراز - رازی و پردیس در26 شهریورماه سال جاری خریداری و به کشاورزان عزیز میهن اسلامی توزیع خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید