توزیع14000 تن انواع نهاده های کشاورزی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

 چهارده هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در شش ماه اول سال جاری در استان سمنان توزیع شده است،به گفته ی مدیر استان،با توجه به اینکه نهاده های مورد نیاز کشاورزان در استان تامین شده است ،افزودند:تلاش می کنیم که هیچ مشکلی در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در استان به وجود نیاید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید