افزایش 10 درصد محصول مرکبات در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افزایش 10 درصدی تولید محصول مرکبات در این استان نسبت به سال قبل خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با تامین و توزیع کودهای پرمصرف موردنیاز توانست نقش قابل توجهی در این افزایش تولید ایفاد نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید