اطلاع رسانی پیرامون شپشک مرکبات در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اطلاع رسانی در زمینه شپشک مرکبات در این استان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

اطلاع رسانی پیرامون شپشک مرکبات از طریق باشگاه کشاورزان و سامانه ارتباطی 1559 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران و در تماس با مرتبطین با سامانه ارتباطی 1559 انجام می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید