رشد86 درصدی حمل کود از مبادی به استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت ، با اعلام این خبر افزودند طی آمار ارائه شده از  ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 69 هزار تن کود از مبادی به انبار های گلستان حمل شده است  که در مقایسه با سال  گذشته  که 37 هزار تن  بوده ، 86 درصد داشته است وی تصریح کرد:  این کود ها بصورت کیسه و فله وارد استان شده است. هزار جریبی در ادامه افزود: گیاه در طول دوره زراعی مواجه با انواع تنش ها و محدودیت های زراعی است که بعضی از آنها با شیوه خاص و روش های متنوع قابل مدیریت است یکی از محدودیت های تولید وجود کم  آبی  بعلت بارش حداقلی در مناطق دیم می باشد که تولید را به چالش می کشد وی تاکید کرد: در گلستان 60 درصد اراضی دیم و 40 درصد اراضی آبی می باشد  چنانچه تامین نهاد ه ها بویژه کود های شیمیایی به موقع صورت نگیرد می تواند در راندمان محصول تاثیر منفی داشته باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید