برگزاری مجدد مزایده فروش قطعات و لوازم آبیاری تحت فشار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیری امور ماشین ها و ادوات کشاورزی 

با توجه به عدم ارائه پیشنهاد خرید قطعات و لوازم آبیاری تحت فشار سنترپیوت ، دستور فروش در سامانه تدارک الکترونیکی دولت در استان البرز توسط امور ماشین ها و ادوات کشاورزی صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید