توزیع 300 تن کود کلرور پتاسیم در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود در 5 ماهه ابتدای سال جاری این استان مبادرت به تهیه و توزیع 300 کود کود کلرور پتاسیم جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید