کمیته تغذیه گیاهی

برگزاری کمیته تغذیه گیاهی در آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی

جلسه کمیته تغذیه گیاهی استان آذربایجان غربی در روز چهارشنبه مورخ 13 شهریور ماه 1398 با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیران زراعت، باغبانی، کارشناسان فنی و سایر اعضای کمیته در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. در این جلسه آقای قربانی مدیر شرکت بر ضرورت اجرای صحیح طرح ها و رعایت دقیق نکات فنی تأکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید