بارش باران و کشت راتون در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازشرایط بسیار مطلوب پرورش و توسعه راتون برنج بهمراه بارش های باران بسیار ایده آل روزهای اخیر در مناطق مختلف استان گیلان خبر داد.

دکتر محمدی بابیان این که کشت دوم وپروش راتون باعث افزایش تولید، بهره وری ودرآمدکشاورزان استان خواهد بود.لذا با ارائه توصیه فنی از طریق کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی استان به شالیکاران عزیز گیلانی در خصوص مدیریت اراضی تحت کشت و توجه به اهمیت این زراعت مفید تاکید گردید که فواید آن به بهره برداران و مشاوره های فنی را در دستور کار خود قرار دهند.

ضمنا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین کودهای مورد نیاز این کشت دوم هیچ محدودیتی ندارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید