توزیع سموم دیازینون 60% بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین سموم مورد نیاز استانها در فصل مصرف، این مجتمع از ابتدای سال 1398 مقدار 62992 لیتر سم دیازینون 60% بین استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی،  خوزستان، کرمان، البرز، گیلان، مازندران، یزد، زنجان، گلستان، سمنان، اردبیل، جیرفت، قم توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید