افزایش کیفی تولیدات مهم‌ترین نیاز حوزه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: رسیدن به توسعه کمی در استان قم قابل‌توجه بوده و امروز نیازمند توسعه کیفی در کشاورزی به‌خصوص در مدیریت آب هستیم. دکتر عباس پورمیدانی اظهار داشت : با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر نهادینه شدن فرهنگ جهادی باید به مفهوم این کلمه دقت کرده و به شعار آن اکتفا نکنیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید