تعداد اعضای باشگاه کشاورزان از مرز هشت هزار و هفتصد و هفتاد نفر گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر شرکت آقای مهندس افضلی در خصوص فعالیت باشگاه کشاورزان بیان نمودند که: تعداد اعضای باشگاه کشاورزان از  مرز  هشت هزار و هفتصد و هفتاد نفر گذشت و در ادامه اعلام کردند که از ابتدای راه اندازی باشگاه در استان هفتصدو نود ونه مورد توصیه هواشناسی کشاورزی در سامانه بارگزاری و هشتصد و  ده مورد توصیه فنی به کشاورزان ارائه شده و صدو پنجاه و دو نفر به طور حضوری به باشگاه مراجعه نمودند، امید است که با افزایش کشاورزان راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید