بازدید از عملیات کیسه گیری استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

هم اکنون ،حضور مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بهمراه چندی از مسؤلین و کارشناسان زیریط در خصوص بازدید و نظارت بر عملیات کیسه گیری کود های فله  درمحل انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید