اولین جلسه هم اندیشی با تولیدکنندگان نهاده های غیریارانه ای

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛

این جلسه با حضور جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت همراه با مدیران و کارشناسان ذیربط و تعدادی از تولیدکنندگان بخش خصوصی به منظور بررسی و هم آهنگی برنامه تأمین و تدارک نهاده های کشاورزی (کود، سم، بذر) در سال زراعی 97-96 در دفتر مرکزی برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید