بازدید و رصد از واحد تولیدی کود، در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، حسین عطائی مسئول حراست این شرکت،  به اتفاق کارگروه کنترل کیفی و نظارت استان  به منظور رصد و پایش کودهای شیمیایی، از واحد تولیدی کود واقع در شهرستان فریمان ، به صورت سرزده بازدید بعمل آوردند. سپس طی فرایند بازدید از کارخانه تولیدی بررسی های لازم  صورت پذیرفت و به دنبال آن هماهنگی های لازم در خصوص پایش و کنترل کیفی و نظارت دقیق بر کود تولید شده انجام شد. در ادامه توصیه ها و رهنمودهای لازم توسط کارشناسان اعزام شده به مسئولین و کارکنان واحد تولیدی به جهت کیفیت و نظارت دقیق تر ارائه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید