دیدار رئیس و مدیران بخش کشاورزی مازندران با رئیس بانک کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از دیدار رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران و مدیران وابسته و پیوسته مرتبط با جهادکشاورزی در استان مازندران با رئیس بانک کشاورزی و معاونین آن در استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : در این دیدار  که مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نیز در آن حضور داشته اند پیرامون تسهیل در پرداخت تسهیلات ، رفع مشکلات وثیقه ، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی ، بازنگری در پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون و سایر موضوعات مرتبط بحث و گفتگو شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید