برگزاری همایش آموزشی و ترویجی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان ( جیرفت )

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان (جیرفت) گزارش داد:

همایش آموزشی و ترویجی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان ( جیرفت ) با حضور جمعی از کارگزاران، تولیدکنندگان طرف قرار داد، مسئولین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  و مدیریت بازاریابی و فروش برگزار گردید. در این همایش آموزشی پس از یادآوری نکات مهم بازاریابی و بررسی نکته نظرات تولیدکنندگان با ایجاد پنل پرسش و پاسخ، مسائل و سؤالات مطروحه حضار بصورت مناسبی پاسخ داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید