سهم کشاورزان دره شهری از تامین و توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع مقدار 1120 تن انواع کود در بین کشاورزان شهرستان دره شهر دراستان ایلام از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد .

آیت جمالی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 1120 تن انواع کود کشاورزی شامل: ازته ، فسفاته و سولفاته توسط کارگزاران توزیع در سطح شهرستان دره شهر ، در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

 وی افزود توزیع کود در سطح استان براساس سهمیه های تعیین شده از سوی مدیریت زراعت و هم چنین مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان ایلام صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید