:شرکت در دوره آموزشی حقوقی و متون قراردادها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حضور همکاران گیلان در دوره آموزشی تخصصی حقوقی، شرایط و متون قرارداد ها در دفتر مرکزی ستاد خبر داد. در این دوره دبیر کمسیبون معاملات و کارشناس مسئول اداره بازرگانی که مسئول انعقاد قراردادهای داخلی شرکت در استان می باشد با حضور در دوره مسائل مطرح شده را جهت بهبود امور و انتقال آن به سایر همکاران مد نظر داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید